Tietosuojaseloste

Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatin harjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Johanna Nikola
Tmi Hoitohuone Nikola
Y-tunnus: 3155237-7
Revonlahdentie 1294, 92320 Siikajoki
p.0442363754

Rekisterin nimi
Potilasrekisteri

Potilasrekisterin käyttötarkoitus
Potilasasiakirjoja käytetään hoidon laadun varmistamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen (hoidon alkutilanne, suunnittelu, toteutus ja seuranta), ajanvarausten tekemiseen sekä hierojan ja asiakkaan väliseen viestintään.

Rekisterin tietosisältö
Potilaan henkilötiedot.
Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot, hoitotiedot ja esitiedot.
Hoitoon hakeutumisen syy.
Hoitokerrat.
Tietolähteenä käytetään asiakkaan antamia tietoja ja hoitajan tekemiä havaintoja asiakkaan tilasta sekä hoidon tuloksista ja edistymisestä. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä.

Tietojen säilytysaika
Asiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon päättymisestä.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot on tarkoitettu vain hierojan käyttöön.Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi.
Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.
Potilastietoja saa käyttää ainoastaan potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin.
Potilasrekisteritiedot on kerätty manuaalisesti asiakaslomakkeille ja säilytetään lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus
Potilaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Potilaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Hieronta-Siikajoki-kuvaaja Roi Huntila