Sensomotorinen valmennus

Sensomotorinen valmennus Siikajoki Ruukki Raahe Oulu

Sensovalmennuksessa kartoitetaan hermostotyyppi ja sen vaikutukset kehon ja mielen toimintaan. Saat tietää oman hermostolliset vahvuusalueesi sekä toimintamalleja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. Hermostosi voi toimia vapaammin ja kuormitus vähenee, jolloin elämä tuntuu vaivattomammalta. Saat ohjeita liikuntasuorituksiin ja arjen toimintoihin yksilöllisesti sinun hermostotyyppisi mukaisesti. Sensovalmennus perustuu toiminnalliseen neurotieteeseen. Kartoitus on toiminnallinen ja perustuu hermostosi vasteeseen erilaisiin ärsykkeisiin. 

Kehossasi voi olla turhia liikemalleja, jotka kuormittavat ja syövät energiaa, aiheuttaen väsymystä, keskittymisvaikeuksia,hahmotushäiriöitä, levottomuutta, tarkkaavaisuuden haasteita, oppimisvaikeuksia, motorisia vaikeuksia, aistiyliherkkyyksiä, aivosumun tunnetta, stressiä, tunteiden ailahtelua tms. Nämä turhat liikemallit voivat johtua primitiivirefleksien aktivoitumisesta syystä tai toisesta. Sensovalmennuksessa kartoitetaan myös primitiivirefleksejä toiminnallisin keinoin. Saat kotiharjoitteita ja tämän lisäksi teemme harjoitteita vastaanotolla. Harjoitteet vapauttavat hermostosi potentiaalia turhista liikemalleista. Vähennämme hermoston viestinkulun esteitä, jolloin hermosto-oireet myös vähenevät. Käytän SensoValmentaja- ja SensoReflexExpert-menetelmiä.

Sensovalmennusta teen sekä aikuisille, että kouluikäisille lapsille. 

Sensovalmennuksen ensikäynti n. 75 min ja jatkokäynti n. 60min. 

Halutessasi voit tulla myös 30min. tutustumiskäynnille.

Tulethan terveenä.

Hieronta-Siikajoki-kuvaaja Roi Huntila

Sensovalmennuksen hyötyjä

Hermosto toimii vapaammin

Hermostosi voi toimia vapaammin ja kuormitus vähenee. Vireystilan vaihtelut tasoittuvat.

Keskittymiskyky paranee

Levottomuus lievittyy ja tarkkaavaisuus paranee. Hahmottaminen on helpompaa.

Tunteiden ilmaisu helpottuu

Ahdistus lievittyy ja on helpompi toimia sosiaalisissa tilanteissa. Pelkotilat lievenevät.

Oletko valmis rentoutumaan?

"Your body is precious. It is our vehicle for awakening. Treat it with care."

Buddha

Seuraa Somessa: